„Światy równoległe” - to nowa wystawa w Muzuem Etnograficznym w Krakowie. Zestawia prace twórców profesjonalnych z dziełami artystów z kręgu sztuki naiwnej, art brut, czy tzw. sztuki intuicyjnej.

Rekomenduje dyrektor Muzeum Antoni Bartosz...

Na wystawie podziwiać można blisko osiemdziesiąt prac zrodzonych z odmiennych doświadczeń społecznych, mentalnych, kulturowych, religijnych. Kraje pochodzenia to m.in. Polska, Czechy, Włochy, Francja, Stany Zjednoczone, Kamerun, Indie, Wietnam, Indonezja, Australia, Meksyk. To malarstwo, rysunek i rzeźba - powstające niezależnie od oficjalnych nurtów, tradycji i mody. Wystawa prowokuje do rozważań na temat istoty twórczości, zachęca do poszukiwania podobieństw formalnych i warsztatowych, a wreszcie ukazuje ludzką umiejętność wyrażania się i porozumiewania poprzez sztukę.
Kuratorka wystawy Grażyna Borowik: Zgromadzone prace, powstałe niezależnie od oficjalnych nurtów, mody i tradycji, zestawione zostały z dziełami uznanych artystów profesjonalnych. Nie często mamy okazję oglądać na jednej wystawie tak zróżnicowane rodzaje i gatunki sztuki. Termin „światy równoległe”, stworzony na potrzeby fizyki kwantowej, użyty jako przenośnia poetycka, znakomicie ilustruje pozorne odrębności, a jednocześnie wyczuwalną wzajemność tego, co powstało z dala od siebie, a przecież zdaje się ze sobą dialogować.
11 maja – 28 października 2012
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Pl. Wolnica 1

: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka