Nawet jeśli i na działkach rozmawia się o sporcie, rozmawia się również, a może przede wszystkim o sprawach uniwersalnych: o pogodzie, o przyrodzie i niezmiennym porządku natury.

Ogródki działkowe inspirują artystów, którzy je fotografują, filmują, organizują na nich happeningi.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do Ratusza na spotkanie w ramach cyklu „dzieło-działka”. O fotograficznych eksploracjach ogródków działkowych rozmawiać będą Aleksander Duraj, Jan Bujnowski i Mathilde Papa pietro.

Prezentowana na wystawie „dzieło-działka” seria fotograficzna dzieło-działka Aleksandra Duraja stanowi intymną opowieść o nawiązywaniu więzi. Jednocześnie fotograf podejmuje dialog z pracami grafika i fotografa Jana Bujnowskiego , który w swym czarno-białym cyklu skupił się na typologii architektury działkowej, tworząc rodzaj inwentarza otaczającej nas ikonosfery. Tymczasem zamieszkała w Polsce w początku lat 90. artystka Mathilde Papa pietro odkrywa furtki jako abstrakcyjne obrazy. W jej zbiorze ponad 400 fotografii furtek, który nazywa Portale ( Portails ), podkreślona jest barwna „sztuczność” działkowego świata wobec kolorystyki świata natury.

W książce prezentującej wyniki kilkuletnich badań etnograficznych projektu „dzieło-działka”, wśród kilkunastu autorów dr Patrycja Cembrzyńska, historyk sztuki, przygląda się działaniom artystów. Znajdziemy tam oprócz obszernego wyboru prac Jana Bujnowskiego i Aleksandra Duraja również fotografie Mathilde Papapietro, Andrzeja Ślusarczyka, Andrzeja Jerzego Lecha, Jana Zegalskiego, Marty Deskur oraz fotograficzną dokumentację działań Tomka Saciłowskiego czy Maurycego Gomulickiego.

Spotkanie z artystami i prezentacja tomu „dzieło-działka” 14 czerwca o godz.18.00