Prod. Jacek Woźniakowski
Obok gospodarza – dyrektora MCK prof. Jacka Purchli – wśród rozmówców znaleźli się wyjątkowi goście: ks. Adam Boniecki, Adam Michnik, Stanisław Rodziński i Henryk Woźniakowski.
Dyskusję poprowadzi Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, autorka wyboru i opracowania sześciu tomów pism wybranych profesora Jacka Woźniakowskiego wydanych przez Wydawnictwo Universitas.

„Dzieło Jacka Woźniakowskiego to „książki i eseje, działalność naukowa, dydaktyczna i edytorska, udział w tworzeniu faktów kulturalnych, społecznych i politycznych, współbudowanie kształtu duchowości polskiej inteligencji i naszego kształtu katolicyzmu, zagospodarowanie wszystkich przestrzeni wolności przez niezależną działalność kulturalną". To Dzieło (pisane z dużej litery) Adam Michnik uznał w 1989 roku za jedną z najciekawszych odpowiedzi udzielonych w Polsce na pytanie: „jak być intelektualistą w świecie polityki totalitarnej?” (Nawojka Cieślińska-Lobkowicz)

Profesor Jacek Woźniakowski jest autorem kilku książek i licznych publikowanych w wielu krajach artykułów dotyczących problematyki szeroko pojętej kultury, w tym przede wszystkim sztuk wizualnych i dziejów idei artystycznych (m.in.„Co się dzieje ze sztuką?”„Góry niewzruszone”). Zajmuje się refleksją dotyczącą kwestii społecznych, Kościoła i religii a w szczególności związków chrześcijaństwa i kultury („Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?”,”Świeccy”). Jest autorem reportaży („Zapiski kanadyjskie”, „Laik w Rzymie i Bombaju”), książki autobiograficzno-wspomnieniowej („Ze wspomnień szczęściarza”) i licznych przekładów.

Prof. JACEK WOŹNIAKOWSKI – uczestnik Kampanii wrześniowej i AK-owskiej konspiracji, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tłumacz literatury pięknej, prezydent Krakowa w latach 1990–1991. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor h.c w Leuven, historię i teorię sztuki wykładał także w wielu europejskich i amerykańskich uniwersytetach. Od 1945 roku współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, redaktor naczelny miesięcznika „ZNAK”. Współorganizator Klubów Inteligencji Katolickiej i Latającego Uniwersytetu. Przez wiele lat członek Pontificium Consilium pro Cultura. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu po stronie opozycji. Współautor wielu wystaw i międzynarodowych kongresów. Wieloletni Przewodniczący Fundacji Międzynarodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza, Fundacji Kościelskich, czynny w wielu innych organizacjach społecznych. Otrzymał szereg nagród i wysokich odznaczeń polskich i zagranicznych.


9 października, godz. 18.00 MCK
VITA ACTIVA – VITA CONTEMPLATIVA
wstęp wolny