"Krakowiacy" Seweryna Udzieli w wyjątkowym wydaniu. Pod koniec sierpnia w nakładem krakowskiego wydawnictwa Bona ukaże się wznowienie wydanego w 1924 roku dzieła wybitnego etnografa i antropologa.. Autor skupia się w nim na opisie kultury ludowej: obyczajów, stroju, obrzędowości dorocznej i życia codziennego mieszkańców Krakowa i podkrakowskich wsi. Znajdziemy tam również znamienne komentarze dotyczące kuchni, świadomości medycznej i nadużywania trunków. Wnioski Udzieli zostają uzupełnione o teksty zasłyszanych w chłopskich chałupach „opowieści wieczornych”; a także aneks prezentujący fotografie wykonane w początkach XX wieku.
Książka została opracowana w konwencji reprintu i wzbogacona o dodatkowy materiał ilustracyjny; a także wstęp napisany przez dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie Antoniego Bartosza. W wydaniu Bony użyto czcionek z epoki.
Krakowiacy to gratka dla współczesnych Galicjan i barwna ciekawostka antropologiczna. Jedna z niewielu książek, które zamiast skupiać się na opisie miasta czy regionu, kierują się w stronę jego mieszkańców.