W Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach wystawa  "Happeningi Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskiego". Ekspozycja powstała we współpracy z krytykiem sztuki Anką Ptaszkowską, Pauliną Krasińską oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wystawa prezentuje jeden z ważniejszych obszarów twórczości Tadeusza Kantora jakim były happeningi. Fotografie Eustachego Kossakowskiego są znakomitą dokumentacją wydarzeń, które Kantor kreował w przestrzeniach publicznych w latach 1965-1969, takich :„Pierwszy Happening Cricotage”, „List”, „Panoramiczny Happening Morski”, „Lekcja Anatomii wedle Rembrandta”.

Fotografie Kossakowskiego są bezcenną dokumentacją tych wydarzeń, ale nie tylko.(...) Sam Kantor zwrócił uwagę na podobieństwo między fotografiami jego wczesnych spektakli teatralnych autorstwa Kossakowskiego, a jego własnymi szkicami do tych spektakli.

Kossakowski jest autorem dokumentacji fotograficznej wszystkich, bez wyjątku, happeningów Kantora, niezależnie od miejsca i czasu, w których się odbywały. Zdjęcia te nie były wykonywane na zamówienie. Są wynikiem osobistego zaangażowania fotografika w twórczość Tadeusza Kantora i (...) w fenomen awangardy (...)

Niektóre fotografie happeningów Kantora autorstwa Kossakowskiego są słynne na całym świecie. Wystawa ukazuje również te, które do dziś pozostały nieznane.

Z równą pasją co happeningi fotografował Kossakowski spektakle teatralne Kantora. W przestrzeni Galerii można oglądać – jako odrębny temat – znakomity cykl fotografii spektaklu „Gdzie są niegdysiejsze śniegi”, który w 1982 roku odniósł wielki tryumf w Centre Georges Pompidou w Paryżu.

( tekst Agnieszka Szczuka-Ciapała )

Koordynator wystawy:Kamil Kłeczek

Współpraca:Anka Ptaszkowska, Paulina Krasińska, Robert Jarosz

 

 

 

"Happeningi Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskiego"   9.05 - 13.08. 2021 

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1


 

 

mat.pras./jd