Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest w trzech równorzędnych kategoriach.

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodzony został ks. TOMÁŠ HALÍK za książkę „Czas pustych kościołów” w której pokazuje, że czas pandemii zmusza do ponownego odkrywania chrześcijaństwa.

W książce „Czas pustych kościołów” ks. Halik przestrzega przed nowym faryzeizmem, który zastępuje wiarę ideologią, świadectwo teorią, pomoc pouczaniem, a miłosierdzie systemem nakazów i zakazów. Nawołuje zaś do przekraczania religijnych podziałów oraz do „globalizacji współczucia” – czytamy w uzasadnieniu kapituły.

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został ŁUKASZ LAMŻA za książkę „Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze”, w której skrupulatnie rozprawia się z teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi.

Łukasz Lamża imponuje w swojej książce „Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze” nie tylko wiedzą i dociekliwością, lecz także wyrozumiałością dla ludzi, którzy są ofiarami współczesnych szarlatanów - czytamy w uzasadnieniu kapituły.

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzony został ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ Z WARSZAWY za mądre prowadzenie chorych przez proces udręczonego odchodzenia oraz za wspieranie ich rodzin i najbliższych. Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej uczy sztuki umierania i żegnania się z najbliższymi.

- Z pewnością inne hospicja domowe działają podobnie, trudno jednak przyznać nagrodę wszystkim. Ten zespół mogłem osobiście poznać w akcji – mówi ks. Adam Boniecki. Kilkakrotnie odwiedziłem ich siedzibę, prowadziłem długie rozmowy. Uważam, że filozofia ich działalności, styl, kultura, empatia, a do tego przypadające w tym roku 25-lecie działalności predestynują to hospicjum do nagrody. Poprzez wyróżnienie go wyrażamy uznanie dla wszystkich polskich hospicjów.

Gala wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera odbędzie się w Krakowie,
25 listopada o godz. 18.00, na Scenie Nowohuckiego Centrum Kultury.
Rozmowę z laureatami poprowadzą: Dominika Kozłowska i ks. Adam Boniecki.

Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33 000,00 zł, której fundatorem jest ERGO Hestia.

O NAGRODZIE

Nagrody przyznało jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Witold Dudziński, Jacek Karnowski, abp Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski.

Nagroda Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera przyznawana jest corocznie. Jej celem jest promowanie w Polsce stylów myślenia i postaw łączących w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i  wrażliwość na „twarz drugiego”.

Nagroda nosi imię ks. Józefa Tischnera, gdyż to on właśnie uczył Polaków, jak dorastać do wolności, która jest „sposobem istnienia dobra”. Nagroda ma wyróżniać osoby wspinające się na te same granie – filozofii, myśli religijnej, zaangażowanej publicystyki i czynnej solidarności – które zdobywał ksiądz Tischner.

 mat.pras/jd