Grand Prix tegorocznego konkursu otrzymało Muzeum Architektury z Wrocławia. Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało Sybillę w kategorii "Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury" za projekt poświęcony twórczości Joachima Lelewela. 
Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest od lat najważniejszą formą uznania najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Sybilla to też propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnej oraz nieocenione źródło wiedzy o historii, oraz kierunkach rozwoju polskiego muzealnictwa.
Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego rolą jest wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kreowanie warunków jego rozwoju, upowszechnianie jego osiągnięć jak również sieciowanie polskich muzeów. 
Podczas uroczystej gali wyróżnionym i nagrodzonym muzeom wręczono dyplomy oraz statuetki Sybilli. Muzea nagrodzone w poszczególnych kategoriach otrzymały ponadto przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrody finansowe.  W tym roku po raz pierwszy wręczono statuetkę Sybilli przyznaną przez muzealną publiczność. 
Podsumowanie 43. edycji Sybilli oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Zamku Królewskim na Wawelu, który w poprzedniej Sybilli zdobył Grand Prix za wystawę Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921 oraz zwyciężył w pilotażowo zorganizowanym plebiscycie publiczności. Od tego roku nowy zapis regulaminu Sybilli daje przyszłym zwycięzcom Grand Prix możliwość współorganizacji z Instytutem uroczystej gali kolejnej edycji konkursu.   
Jury konkursowe tegorocznej edycji Sybilli dokonało oceny ponad 140 zrealizowanych w 2022 roku muzealnych projektów, przesłanych w ramach sześciu kategorii konkursowych: 
  konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
  edukacja, 
  projekty naukowo-badawcze, 
  nowe i zmodernizowane wystawy stałe, 
  wystawy czasowe, 
  inwestycje. 
Organizacja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku oraz Konferencji Muzeów Rejestrowanych nie byłaby możliwa bez współpracy z partnerami, w szczególności z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspiera i patronuje tak konkursowi, jak i konferencji, oraz z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, które udostępniły przestrzeń muzealną oraz włączyły się w organizację wydarzenia.