Wystawa Andrzeja Szarka, absolwenta PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem (1979), Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1985), wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , wieloletniego opiekuna artystycznego Nowosądeckiej Małej Galerii (1990–2020), dyrektora rady programowej Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu

„Happeningi, akcje artystyczne są rodzajem spadających na ziemię ulotek. Budzą uśpionych i ostrzą tępych. Czasem drażnią rozmachem. W Preszowie na Słowacji, w czasie pochodu rzeźby Chusta św. Weroniki, puściłem chóry starocerkiewne z ulicznych głośników, pamiętających czasy betonowej, socjalistycznej propagandy. Jadąca platforma z ustawioną na niej kilkumetrową rzeźbą, zablokowała trolejbusy. Policjanci, którzy w czasie akcji trzykrotnie sprawdzali dokumenty i upoważnienia, przyjęli ode mnie fragment chusty Weroniki na znak pokoju” (Andrzej Szarek).

Na wystawie zaprezentowane zostaną instalacje, rysunki, akcje happeningowe nowosądeckiego artysty.