"Zostały zakończone właściwie wszystkie działania, które związane były z procesem przygotowanie tej inwestycji. Trasa Łagiewnicka uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla wszystkich elementów układu drogowego, układu tramwajowego" - mówi Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.
Początkowo planowano, że roboty budowlane związane z budową Trasy Łagiewnickiej potrwają do końca 2021 roku.