Ludwik Węgrzyn kierował też Regionalną Izbą Obrachunkową.

Miał 69 lat.