- Przygotowaliśmy także dwie gry, mające charakter edukacyjny. Jest memory i układanka. Wykorzystaliśmy w grach skany autochromów. Przedstawiają one rośliny egzotyczne i rośliny, które prof. Włodek badał w ramach swojej pracy naukowej. Wszystkie te atrakcje są na naszej stronie internetowej bez opłat - mówi dr Agata Wolska, historyk sztuki, wiceprezes Fundacji im. Zofii i Zdzisława Włodków w Krakowie.

Barwne pozytywy na szklanych płytkach, tak zwane autochromy, stanowią największą kolekcję zdjęć wykonanych tą techniką przez jednego autora, jaka zachowała się do dziś na ziemiach polskich. Memory i układankę można znaleźć na stronie fundacjawlodkow.org.pl.

 Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.