Średniowieczny Kraków otoczony był murami obronnymi, na fortyfikacje składały się mury z bramami i fosą wypełnioną wodą.

Znaczna część murów została zburzona na początku XIX wieku, a w ich miejsce powstał park, obecne Planty.