"Wieczór ten jest poświęcony wspaniałej osobie – kard. Franciszkowi Macharskiemu, którego prawdopodobnie wszystkim nam dzisiaj brak" – mówił Tadeusz Jakubowicz. "To, że dzisiaj jesteśmy razem, że możemy być koło siebie Żydzi i nie-Żydzi, jest bardzo ważne" - podkreślił.

W rozmowie z dziennikarzami Tadeusz Jakubowicz dodał, że Żydzi zawsze mogli liczyć na kard. Macharskiego - na jego podpowiedź i radę.

Kard. Stanisław Dziwisz przypomniał, że kiedy w roku 2000 kard. Macharskiemu przypadło zorganizowanie ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu, zadecydował, że będzie on odtąd obchodzony w Krakowie rokrocznie, niezależnie od tego, gdzie będą odbywały się centralne uroczystości. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem ze strony krakowskiej społeczności żydowskiej.

"W tym roku Gmina Wyznaniowa Żydowska zaprosiła nas, chrześcijan, katolików do swego domu modlitwy, by umożliwić nam udział w szczególnym spotkaniu poświęconym pamięci kardynała Franciszka Macharskiego. Bardzo dziękujemy naszym braciom za to upamiętnienie" – mówił kard. Stanisław Dziwisz.

"W naszym dniu pamięci o społeczności żydowskiej i modlitwy za nią, chcemy prosić Pana, żeby i dziś spełniały się słowa, które niegdyś kazał wypowiedzieć swemu prorokowi. Prosimy Go, aby dał rozwijać się ludowi Pierwszego Przymierza w pokoju. Chcemy, żeby z naszej strony rosła życzliwość wobec sióstr i braci Żydów" – powiedział kard. Dziwisz. I przywołując słowa papieża Pawła VI, że "dialog to inne imię miłości" podkreślił znaczenie dialogu. "Odniesienie się do innego człowieka w duchu dialogu, a nie wrogości czy nieufności, jest po prostu praktykowaniem miłości bliźniego" – powiedział.

Kard. Dziwisz wyrazić radość ze wszystkich kroków i inicjatyw służących budowaniu pokoju, szacunku, zrozumienia i współdziałania między chrześcijańskimi i żydowskimi mieszkańcami Krakowa i Małopolski, których jak zauważył jest coraz więcej.

Krakowskiemu Klubowi Chrześcijan i Żydów "Przymierze" kard. Dziwisz podziękował za to, że systematycznie informuje o ważnych wydarzeniach z dziedziny dialogu polsko-żydowskiego także za pomocą nowych mediów społecznościowych, które jak zauważył są "zbyt często wykorzystywane, niestety dla propagandy krzywdzących stereotypów, uprzedzeń, nienawiści". "Dobrze więc, że i te nowe środki komunikacji zostają wprzęgnięte w służbę porozumienia, braterstwa, pokoju" - podkreślił.

W synagodze Tempel w czwartkowy wieczór zabrzmiał po polsku i po hebrajsku Psalm 116 odczytany przez Kubę Lewingera i Jerzego Trelę. Wystąpili Jeno Lisztes na cymbałach i Dawid Czernik-Jajeśnica na skrzypcach wraz z zespołem towarzyszącym w składzie: Mateusz Dudek, Jacek Długosz, Mateusz Frankiewicz i Grzegorz Pałka.

Kard. Macharski co roku uczestniczył w obchodach Dnia Judaizmu. Brał także udział w uroczystościach wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawanej za wkład w dzieło dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego.

Jedną z najtrudniejszych spraw, z którą musiał zmierzyć się, był w połowie lat 80. konflikt wokół umieszczenia klasztoru kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w pobliżu dawnego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, czemu sprzeciwiły się środowiska żydowskie. Kardynał doprowadził do rozwiązania konfliktu i powołania Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, które funkcjonuje do dziś.

Kard. Franciszek Macharski - metropolita krakowski w latach 1979-2005, zmarł 2 sierpnia 2016 r. w wieku 89 lat.

 

Anna Łoś/PAP/bp