Na to trzeba będzie poczekać jednak kilka lat, bo pieniądze na ten cel trzeba dopiero znaleźć w budżecie i zaplanować w wieloletniej prognozie finansowej.

Górka Narodowa to część Krakowa, która od kilkunastu lat mocno się rozbudowuje. Niedawno otwarto nową szkołę i przedszkole na pobliskim osiedlu Gotyk.