Budowa 18,3 km trasy z Widomej do Nowej Huty to dwa znacznie różniące się od siebie odcinki. Pierwszy, tzw. pozamiejski, ma 11,2 km i przebiega przede wszystkim przez tereny rolnicze. Jego budowa jest zaawansowana w 68 proc. Droga w tej części będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku, powstaną na niej dwa węzły, Łuczyce i Raciborowice.

Drugi odcinek, miejski, ma 7,1 km i biegnie w większości przez teren Krakowa. Inwestycja jest zaawansowana w 38 proc. Budowa w tym miejscu przecina wiele różnych urządzeń, linii i sieci, m.in. ciepłowniczych, energetycznych i gazowych. Trasa w tej części będzie miała trzy pasy ruchu w każdym kierunku i dwa węzły drogowe, Mistrzejowice i Grębałów.

Wartość prac budowlanych to ponad 1,8 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 miliony zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i niemal 421 mln zł w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.