Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - to z powodu nagłego spadku ciśnienia w sieci ciepłowniczej.
Sytuacja ma jednak jeszcze dziś powrócić do normy - uspokaja miejska jednostka.