"Kraków lubi biznes, a biznes lubi Kraków i to widać. Taka koncentracja sektora wysokich technologii i sektora wysokospecjalistycznego - czy to z branży IT, czy z branży finansów - powoduje, że te wynagrodzenia idą w górę, w związku z tym średnio jest to najwięcej w Polsce" - wyjaśnia dr Jakub Kwaśny.

Różnica między przeciętnym wynagrodzeniem w Krakowie a w Warszawie jest niewielka. W styczniu wyniosła 44 złote