W programie znajdziemy m.in. eksperymentalną grę pioniera wideoartu Billa Violi, koncert japońskiego wirtuoza synestezji Ryoichiego Kurokawy czy prace inspirowane twórczością Lema: premierowy projekt audiowizualny, zrealizowany w Galerii Contemporary Art ARSENAL w Toronto, grę miejską oraz interaktywne doświadczenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy prace ponad 32 artystów z Polski, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Włoch, Węgier, Japonii, Iranu, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii. W tym roku na zamówienie Festiwalu Patchlab identyfikację wizualną inspirowaną motywem przewodnim edycji - GAME OVER zaprojektował Sevi Iko Dømochevsky | ES, inaugurując nawiązanie współpracy z Instytutem Cervantesa w Krakowie.