"W ciągu ostatnich dwudziestu lat współczesne instytucje kultury stały się przedmiotem kontestacji w dwojakim sensie – stając się obiektami zarówno rywalizacji politycznej, jak i daleko idącej krytyki. Z jednej strony, w miarę jak ideały liberalne i socjaldemokratyczne traciły na Zachodzie swój hegemoniczny status, zwolennicy demokracji nieliberalnej zaczęli rywalizować o władzę nad publicznymi teatrami, galeriami i muzeami, postrzeganymi przede wszystkim jako instrumenty wpływu społecznego. Z drugiej strony na światowym polu sztuki coraz częściej pojawiają się głosy twierdzące, że współczesne instytucje nie są w stanie sprostać wyzwaniom, jakie wynikają nie tylko z bieżących sporów kulturowych czy politycznych, ale przede wszystkim z długotrwałych kryzysów gospodarczych i ekologicznych, które wstrząsają światem same podstawy nowoczesności. Dlatego też w obliczu kryzysu legitymizacji współczesnych instytucji wielu praktyków stara się promować nowe sposoby organizacji w obszarze kultury; często w sposób celowo odbiegający od zachodnich hierarchii kulturowych i wyobrażeń społecznych..." to fragment manifestu, który towarzyszy tegorocznemu kongresowi. Więcej na stronie www.aica.sztuka.edu.pl/kongres

55. Kongres AICA odbędzie się w Krakowie w dniach 13-17 listopada 2023

AICA to organizacja pozarządowa założona, w 1948 pod patronatem UNESCO. Główna siedziba AICA International znajduje się w Paryżu, organizacja zrzesza ponad 4200 członków, podzielonych na sekcje na świecie.