Dla mnie jako młodego prawnika ważne jest, żeby Polska była krajem praworządnym. Od 2015 roku widzimy, co rządy PiS zrobiły z KRS, gdzie większość stanowią politycy. Widzimy, co PIS zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym.

Lady Państwowe prowadzą rabunkową gospodarkę leśną. Wycinają, co się da i gdzie się da. Lewica chce to zmienić. Chcemy przekształcić Lasy Państwowe w agencję rządową.

Jako młody człowiek chciałbym żyć w państwie świeckim, w państwie, które nie daje uprzywilejowania żadnej grupie społecznej i żadnemu związkowi wyznaniowemu. Wiem, że tego młodzi ludzie w Polsce chcą.Wśród postulatów nie brakuje też ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, zakaz darmowych staży i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla stażystów.