Przeor klasztoru paulinów na Skałce ojciec Mariusz Tabulski powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że w tubusie umieszczono m.in. przesłanie, które informuje o tym, że żyjemy w 2021 roku, jesteśmy po beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, a także kto jest papieżem Kościoła powszechnego, metropolitą krakowskim oraz generałem zakonu paulinów i przeorem klasztoru. Ponadto w dokumencie wskazano, że zakończono prace konserwatorskie przy wieżach, które rozpoczęły się w 2019 roku, że odnowiono hełmy na wieżach i otwarto dotychczas znalezione tubusy.

    Do tubusa złożono liczne pamiątki, m.in. monety i gazety, które przyszłym pokoleniom mają świadczyć o naszym pokoleniu. Uczynili to paulini, opiekujący się Bazyliką oraz darczyńcy i uczestnicy wydarzenia.

    Ojciec Mariusz Tabulski podkreślił, że to wydarzenie historyczne, gdyż po latach kule zostaną otwarte i zaświadczą o naszym pokoleniu, o tych, którzy tworzyli historię na Skałce i w Krakowie. Przeor dodał, że wydarzenie wpisuje się w zbliżającą się 550. rocznicę fundacji klasztoru w 1472 roku. "Kanonik krakowski Jan Długosz poprosił, by paulini z Jasnej Góry przybyli na miejsce męczeństwa świętego Stanisława i podjęli pieczę nad tym świętym i ważnym miejscem dla Polski, Krakowa i Kościoła" - podkreślił duchowny.

    Ostatni tubus w Bazylice świętej Michała włożono w 1997 roku do wieży północnej, a przedostatni, jaki odkryto, pochodzi z 1928 roku.
    Tubus włożono do złotej kuli, która będzie podtrzymywała krzyż na wieży.