Wypełnienie formularza jest bardzo proste. Trzeba podać swoje podstawowe dane, numer działki i typ strefy planistycznej, która miałaby tam obowiązywać. To na przykład strefa z zabudową jednorodzinną lub wielorodzinną, strefa usługowa lub rekreacyjna. Trzeba też koniecznie się podpisać.
Wnioski, które zostały złożone w ramach obowiązującego jeszcze studium, stracą ważność, dlatego trzeba złożyć nowe - przypomina Elżbieta Szczepińska, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego. Jest tylko jeden wyjątek:

Jeżeli w planie miejscowym były wskazane tereny pod zainwestowanie, to te tereny powinny wejść do planu ogólnego jako tereny inwestycyjne.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej krakowskiego magistratu. Można go także wypełnić osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego.

Plan ogólny ma być uchwalony do końca przyszłego roku. Trzeba zebrać wszystkie wnioski, przygotować projekt, przeprowadzić konsultacje społeczne, po których nastąpi głosowanie w radzie miasta.