Tadeusz Kantor urodził się 6 kwietnia 1915 roku, jest jednym z najważniejszych polskich twórców XX wieku.

Bartosz Mucha jest współczesnym artystą działającym na pograniczu designu, architektury i sztuk wizualnych, a także użytkowości i konceptualizmu. Znany jest z egzystencjalnych pytań, poetyckości i żartu oraz wyznaczania swoim działaniom rytmu i ram czasowych.
Wystawa jest opowieścią o skomplikowanej relacji użytkownika ze sprzętami domowymi, głównie z meblami, ale też z drobiazgami, które zazwyczaj są anonimowe i zdegradowane w hierarchii przedmiotów codziennego użytku. W niepokojącej rzeczywistości wystawy  domowe otoczenie wreszcie emancypuje się i zaczyna dominować nad człowiekiem, przekształcając się w rzeźby – hybrydy, surrealistyczne figury z innego, równoległego świata. Prezentacja jest także oczywistym dialogiem 20-letniej działalności artystycznej Muchy ze spuścizną Tadeusza Kantora, głównie poprzez apoteozę zdegradowanych codziennych przedmiotów, jak i hybrydyzowanie postaci ludzkiej z obiektami, sprzętami; wspólnym rysem obu artystów jest także zainteresowanie meblarstwem, wymykającym się utartym definicjom, gdzie projektowane lub wybierane meble stają się częścią alternatywnej przestrzeni znaczeniowej.
Wystawie będzie towarzyszyła „Interwencja Bartosza Muchy w Pokoju Tadeusza Kantora” przy ul. Siennej 7/5. Jest to działanie artystyczne w przestrzeni wypełnionej meblami używanymi na co dzień przez twórcę Teatru Cricot 2. Nowe przedmioty oscylujące wokół kategorii mebli-dzieł sztuki zainterweniują w zaaranżowaną przez Kantora przestrzeń mieszkalno-twórczą po cichu, z poszanowaniem dla miejsca: ostatniego mieszkania twórcy. Ulubione thonetowskie krzesła Kantora nawiążą dyskretny dialog z ich antropomorficzną wersją Muchy.

Wystawa „Homo furniture. Człowiek połknięty przez tapczan”, Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Galeria Szatnia,

„Interwencja Bartosza Muchy w Pokoju Tadeusza Kantora” w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora przy ul. Siennej 7/5

mat.prasowe/jn