Dzieła Carpaccia są wielką rzadkością rynku sztuki. - Nabyte przez nas w tym roku we Francji, nazwane zostało przez ekspertów Cabinet Turquin z Paryża „zachwycającym odkryciem” - podkreśla Michalski. Odkrycia konserwatorskie i wstępne badania naukowe przeprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy z inicjatywy Galerii wykazały, że autorem obrazu jest Vittore Carpaccio z warsztatem. "Cud świętego Tryfona" powstał na przełomie XV i XVI wieku i przedstawia scenę wypędzenia demona z córki cesarza rzymskiego Gordiana III. Prawdopodobnie został namalowany dla jednego z weneckich bractw dobroczynnych. Będzie pokazywany w Zderzaku przez miesiąc, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

"Obraz „Cud św. Tryfona” może pochodzić ze Scuoli Dalmata di San Giorgio e Trifone, nazywanej Scuolą delle Schiavoni, czyli bractwem Słowian. Po przebudowie budynku Scuoli w połowie XVI wieku, pozostało w niej dziewięć obrazów Carpaccia - dziesiąty zaginął. Być może trafił do prywatnego studiolo patriarchy Wenecji lub do kościoła użytkowanego przez bractwo. Św. Tryfon jest patronem Scuoli Dalmata obok św. Jerzego i św. Hieronima. Wszyscy trzej patroni związani są z miastami wybrzeża dalmatyńskiego, skąd pochodzili najlepsi weneccy żeglarze, zasłużeni w obronie Republiki. Prawdopodobnie nasz obraz wywieziono do Francji w czasie okupacji napoleońskiej i masowego rabunku weneckich dzieł sztuki w latach 1806-1807.
Malowany z dużą swobodą, szybko i pewnie, mistrzowsko w partiach wykonanych przez Carpaccia, a za takie uważamy grupy postaci z prawej i lewej strony, przypomina nieco scenografię do sztuki teatralnej. Nie można wykluczyć, że inauguracji budynku Scuoli towarzyszyło jakieś widowisko teatralne" - tłumaczy Michalski. 

(na podstawie materiałów prasowych Galerii Zderzak)