Decyzja o zmianie nazwy uczelni wynikała przede wszystkim z próby podkreślenia przez nas szerokiego uniwersyteckiego profilu naszej uczelni. Dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oferuje studia w 77 kierunkach, 21 dyscyplin naukowych jest obecnych na naszej uczelni, a pedagogika jest tylko jedną z nich. Właśnie dla podkreślenia tego faktu, że  dzisiaj oferujemy drugą pod względem szerokość ofertę edukacyjną w Małopolsce,chcieliśmy tę nazwę zmienić po to, aby także inne dyscypliny mogły mogły się poczuć jako równorzędne

- tłumaczy Adam Gliksman, kierownik działu promocji Uniwersytetu Pedagogicznego.

24 kwietnia Senat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wyraził wolę zmiany nazwy uczelni, która obowiązywała od 2008 roku. Pojawiła się propozycja by nowa nazwa brzmiała Uniwersytet Krakowski, wywołała jednak sporo kontrowersji i sprzeciw ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatecznie stanęło na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. To nie pierwsza w sięgającej 1946 roku historii uczelni – wcześniej podobne zmiany były wprowadzane w 1954, 73, 99 i w 2008 roku.