45 milionów złotych zostanie przeznaczone na modernizację instalacji grzewczych w placówkach. Dziś marszałek małopolski Marek Sowa podpisze z dyrektorami szpitali umowy.38 milionów ma pochodzić z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - to bezzwrotna forma pomocy przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w 2004 roku. Wsparcie finansowe ma pomóc w zmniejszaniu różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.(Danuta Urbanik/jp)