godz.14:00

Na zakończenie uroczystości głos zabrał nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, dziękując uczestnikom ingresu za obecność. "Całym sercem dziękuję za to, że mogliśmy stanowić wspólnotę Eucharystyczną, a więc wspólnotę przenikniętą dziękczynieniem składanym Bogu. (...) Bardzo dziękuję za wszystkie bardzo serdeczne, dobre i ciepłe słowa, które na początku tej uroczystości skierował najpierw do mnie ks. kard. Stanisław, a na zakończenie mszy św. ks. kard. Zenon, ks. abp metropolita poznański Stanisław i ks. bp Jan, reprezentujący Archidiecezję Krakowską" - powiedział, dziękując także za kwiaty rodzinie góralskiej z Ludźmierza. "Bóg zapłać za to wielkie cudowne spotkanie, którym rozpoczynam kolejny etap tego, co kard. Karol Wojtyła określił +liturgią dziejów+. To jest nasz czas, nasze miejsce, które nam dał Pan, niech nam błogosławi" - powiedział abp Jędraszewski, zapraszając wszystkich uczestników na obiad.

godz.13:40

Głos zabrał także biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i dziekan krakowskiej kapituły katedralnej bp Jan Szkodoń. "Wyrażam głęboki szacunek, religijne posłuszeństwo, wdzięczność wobec Boga i obiecuję modlitwę Kościoła krakowskiego w intencji naszego Biskupa diecezjalnego" – powiedział bp. Szkodoń, przywołując wielokrotnie postać św. Jana Pawła II. "Ksiądz Arcybiskup przyjmuje Kościół Krakowski, wielorakie dobro tego Kościoła, aby to dobro umacniać, bronić i wnosić swoje doświadczenie i swój charyzmat. Przybyłeś do nas z Łodzi, tak jak św. Siostra Faustyna. Razem z Tobą wypowiadamy +Jezu ufam Tobie+" - zakończył.

godz.13:25

"Tak więc odtąd - razem z pozostałymi biskupami w Polsce - będziesz dalej uczestniczył w walce z niebezpieczeństwami dla życia wiary, co jest naszym chlebem codziennym: z sekularyzmem, relatywizmem, libertynizmem, skrajnym indywidualizmem w materii wiary, z +postprawdą+, z wszystkim, co sprzeciwia się Ewangelii. A cały Twój wysiłek pasterski będzie zmierzał do jednego, tj. do budowania dojrzałej wiary Twoich diecezjan. Do budowania spójnej, harmonijnej, przemyślanej wiary każdego pojedynczego ochrzczonego człowieka. Do tworzenia atmosfery zgodnego współżycia między religiami, kulturami i tradycjami" - wskazał.

"Na nową drogę Twego życia i służby pasterskiej księża biskupi - oraz zgromadzeni w katedrze i przed Katedrą Wawelską wierni wraz z tymi, którzy się dzisiaj łączą z nami duchowo - życzą Tobie, by powodzenie nie napełniało Cię pychą. By przeciwności Cię nie niepokoiły. By trudności nie doprowadzały Cię do rozpaczy" – zakończył.

godz.13:15

Gratulacje nowemu metropolicie w imieniu Konferencji Episkopatu Polski złożył także jej przewodniczący i metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. "Rząd dusz to sztuka nad sztukami, dlatego życzę Tobie, czcigodny arcybiskupie Marku, byś był – jak tego pragnie św. Grzegorz Wielki - czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu" – powiedział abp Gądecki, wskazując także trudy biskupiej posługi i dziękując metropolicie za dotychczasowe działania.

godz.13:10

"Chciałbym Ci życzyć tego samego, co życzyłem św. Janowi Pawłowi II - byś miał odwagę zawsze realizować to, co się rodzi na modlitwie. Niech Twoją siłą, podobnie jak św. Jana Pawła II będzie Bóg, zakorzenienie w Bogu. Niech to będzie źródłem światła dla Ciebie, źródłem mocy, odwagi i radości. Niech On, Bóg sprawi, aby Twoje praca przyniosła jak najwspanialsze owoce dla dobra archidiecezji krakowskiej, dla dobra Kościoła w Polsce, Kościoła powszechnego, Polski, ludzkości. Twoją siłą niech będzie bóg, wtedy Twoja praca będzie owocna" – powiedział przedstawiciel Watykanu. "Znając Ciebie jestem przekonany, że tak jest i tak będzie. O to się gorąco modlę" – powiedział kard. Grocholewski.

godz.13:00

Gratulacje i podziękowania nowemu metropolicie krakowskiemu złożyli w sobotę na zakończenie jego ingresu do Katedry Wawelskiej przedstawiciel Watykanu kard. Zenon Grocholewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i dziekan krakowskiej kapituły katedralnej bp Jan Szkodoń.

"Chciałbym złożyć bardzo gorące gratulacje i jak najlepsze życzenia nowemu metropolicie – czynię to w imieniu swoim i szczególnie w imieniu Kongregacji Edukacji Katolickiej, o co mnie proszono" – powiedział emerytowany prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski.

godz.12:50

Na zakończenie homilii metropolita prosił wiernych i duchownych, aby głosili współczesnemu światu naukę Jezusa.

godz.12:45

Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że czuwanie Matki Boskiej na Polską było istotnym elementem jej 1050-letniej historii. Odpowiedzią na troskę Maryi ze strony narodu polskiego jest odmawianie Apelu Jasnogórskiego. Duchowny przypomniał, że jego słowa "Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” po raz pierwszy jako odrębne nabożeństwo maryjne zabrzmiały w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 8 grudnia 1953 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w czasie kiedy kardynał Stefan Wyszyński był internowany przez komunistyczne władze.

godz.12:40

Czuwaniem, według nowego metropolity krakowskiego, było życie świętego Jana Pawła II. "Czuwał aż do końca. Aż do chwili, kiedy nie mogąc wypowiedzieć słów, błogosławił, kreśląc dłonią znak krzyża" - mówił arcybiskup Jędraszewski .

godz.12:25

Hierarcha powiedział również, że prezydent Lech Kaczyński pokazywał, jak troskliwie pamiętać o polskich bohaterach z czasów drugiej wojny światowej i czasu zniewolenia za rządów tak zwanej władzy ludowej oraz jak mocą tej pamięci budzić Polaków z letargu. Dodał, że Lech Kaczyński oddał swe życie w służbie Ojczyźnie w katastrofie smoleńskiej.

godz.12:20

Arcybiskup Jędraszewski wspomniał również spoczywającego na Wawelu Lecha Kaczyńskiego. Jak mówił, prezydent pokazywał swoją działalnością, jak ważna jest pamięć historyczna.

godz.12:15

Hierarcha w trakcie homilii podkreślił, że czuwanie Boga nad człowiekiem jest wyrazem ojcowskiej troski z jego strony. Dzięki tej trosce człowiekowi została podarowana wolność. Arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że czuwanie Matki Boskiej na Polską było istotnym elementem historii naszego kraju.

godz.12:10

"Stańmy się wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej +liturgii dziejów+ w tym czasie i w tym miejscu, które wyznaczył nam Pan. Pamiętajmy o słowach świętego Pasterza Jana Pawła II Wielkiego, który jak nikt inny czuwał nad polską ziemią: +ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń+" – powiedział abp Jędraszewski, nawiązując do słów Jana Pawła II.

godz.12:00

"Drodzy Bracia i Siostry – Księża Kardynałowie, Biskupi, Kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy – wszyscy tworzący Lud Boży Kościoła Krakowskiego, proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka" – zaapelował w homilii nowy metropolita krakowski.

"Ukazujcie prawdę o Chrystusie Królu, przejmująco wyrażoną przez św. Brata Alberta w obrazie Ecce Homo, gdzie korona naszego Pana mówi o Jego niezmiernym cierpieniu, a Jego obolałe oblicze nakazuje kierować nasze serce ku każdemu biednemu, cierpiącemu i skrzywdzonemu człowiekowi; idźcie z nadzieją na spotkanie młodych, którzy tak niedawno podczas Światowych Dni Młodzieży zachwycili nas czystością swojego spojrzenia i entuzjazmem wiary" - prosił metropolita.

godz.11:55

O tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii Katedry Wawelskiej, swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych mówił w sobotę w homilii nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. "Podejmijcie wraz ze mną trud głoszenia Chrystusa" – prosił wiernych.

godz.11:40

Podczas uroczystości przy ołtarzu głównym odczytana została bulla papieża Franciszka z 8 grudnia ubr. o mianowaniu abp. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. Na ramiona metropolity nałożono haftowany perłami i złotą nicią Racjonał św. Jadwigi, zakładany na wyjątkowe uroczystości religijne przez arcybiskupów krakowskich. Następnie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchini przekazał metropolicie pastorał - symbol władzy pasterskiej - i odprowadził do katedry, która jest symbolem urzędu biskupa diecezjalnego. Siedzącemu na katedrze abp. Jędraszewskiemu przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożyli homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

godz.11:30

W Katedrze Wawelskiej w uroczystości uczestniczy ok. 2 tys. wiernych, bo tyle przygotowano miejsc siedzących i stojących. Pozostali wierni mogą oglądać ingres na telebimie, umieszczonym na zewnątrz, przebieg uroczystości transmituje także telewizja.

godz.11:22

"To Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej Archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją. Ten Kościół, Księże Arcybiskupie Marku, od dziś jest Twoim Kościołem" – powiedział kard. Dziwisz do swojego następcy.

godz.11:20

"Katedra Wawelska i Kościół Krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże Arcybiskupie Marku – od dzisiaj Ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą" – powiedział kardynał, przywołując historię tego miejsca i poprzedników obecnego metropolity.

godz.11:15

Kard. Stanisław Dziwisz powitał przy ołtarzu głównym abp. Marka Jędraszewskiego podczas jego uroczystego ingresu do Katedry Wawelskiej. "Zaczynasz zapisywać nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą" – powiedział kardynał do nowego metropolity krakowskiego.

godz.11:10

Najsłynniejszy polski dzwon było słychać przez kilkanaście minut. Jego dźwięk towarzyszył uroczystemu wejściu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do katedry  wawelskiej.

godz:11:00

Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się przy wejściu do Katedry. Wkraczający w towarzystwie m.in. kard. Stanisława Dziwisza i nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Pennacchiniego abp Marek Jędraszewski ucałował krzyż, podany mu przez dziekana krakowskiej kapituły katedralnej bpa Jana Szkodonia, pokropił zebranych wodą święconą i uczcił relikwie świętych patronów przy Konfesji św. Stanisława. Następnie udał się do Kaplicy Najświętszego Sakramentu na modlitwę w ciszy.

Czytaj także: Ingres wczoraj i dziś. Rozmowa z historykiem Kościoła ks. prof. Jackiem Urbanem

 

Choć wydarzenie będzie miał podniosły charakter, całość będzie dużo skromniejsza niż poprzednie ingresy. "Nie ma już dziś takich aktów niemalże teatralnych, łącznie ze strojami i reprezentacjami. Dzisiaj raczej upraszczamy takie wydarzenia, podkreślamy udział świeckich" - mówi ks. dr Stanisław Mieszczak, ceremoniarz odpowiedzialny za liturgiczny przebieg ingresu.

 

Z inicjatywy nowego metropolity przygotowano dla wiernych obrazek - pamiątkę z ingresu. Będzie on rozdawany wszystkim, którzy przybędą na wawelskie wzgórze. "Wybór Matki Bożej Jaworzyńskiej nie jest przypadkowy. Arcybiskup nie od dziś kocha polskie góry, często tam jeździ i wypoczywa. Stąd ten pomysł. Na obrazku znajduje się wizerunek Matki Boskiej z niewielkiego górskiego sanktuarium. Oryginalny obraz został namalowany na szkle przez Annę Liscar. Kopia obrazu będzie rozdawana na ingresie" - dodaje ks. Piotr Studnicki. 

 

Zdjęcia z ingresu: PAP//Jacek Bednarczyk

 

(PAP/Anna Łoś, Teresa Gut/ew/bp)