Niektórzy z Państwa mogą być wywieszeniem flagi zdziwieni czy nawet zbulwersowani. Dlatego też jako zarządzający obecnie Radiem przedstawiam kilka słów wyjaśnienia.

W ostatnich latach, od polityków, z instytucji publicznych i niestety również z mediów rządowych, płynęły pełne pogardy i lekceważenia słowa wobec osób LGBT.  Wiele z nich czuło, że są stygmatyzowani  i dyskryminowani przez instytucje, które powinny ich traktować tak, jak każdego obywatela.

Tymczasem ze względu na swoją orientację seksualną zostali obywatelami drugiej kategorii, którymi straszy się i postrzega jako zagrożenie publiczne.

Była to sytuacja nie tylko głęboko nieetyczna, niesprawiedliwa, ale również pozostająca w sprzeczności z wartościami Konstytucji RP, która jasno mówi o równości wszystkich obywateli. Jestem przekonany, że ten ciemny i w istocie haniebny okres został raz na zawsze zamknięty.
 
Tęczowa flaga, którą wywiesiliśmy przed budynkiem Radia Kraków, symbolizuje nasze przywiązanie do konstytucyjnych i obywatelskich wartości. Równości wobec prawa, poszanowania dla indywidualnych wyborów życiowych, sprzeciwu wobec stygmatyzacji i szerzenia nienawistnych uprzedzeń.

Jako publiczne radio, jesteśmy zobowiązani do tworzenia programu, który nikogo nie wyklucza, a każdego, który działa i żyje zgodnie z obowiązującym prawem, szanuje.

Tęczowa flaga jest znakiem naszego szacunku i solidarności.

Marcin Pulit