Kraków zostanie uhonorowany podczas oficjalnej ceremonii w poniedziałek o godz. 19:00 w Urzędzie Miasta w Pałacu Wielopolskich, wraz z dr Anną Okońską-Walkowicz, jedną z 50 światowych liderów\liderek tzw. Healthy Ageing, wyróżnionych w ramach WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities, Dekady Zdrowego Starzenia się Organizacji Narodów Zjednoczonych za wkład w czynienie świata lepszym miejscem do starzenia się.

Uroczystość zbiega się z odbywającym się w dniach 20-21 marca spotkaniem konsultacyjnym Światowej Organizacji Zdrowia organizowanym na UJ na temat wytycznych dla krajowych programów dla miast i społeczności przyjaznych osobom starszym w sytuacjach kryzysowych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele miast i gmin zrzeszonych w Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Osobom Starszym Światowej Organizacji Zdrowia, a także eksperci, przedstawiciele podobnych inicjatyw ze świata.

W spotkaniu wezmą udział także organizacje osób starszych z Polski oraz osoby i instytucje z Ukrainy, które angażują się w niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym. Podczas spotkania omówione zostanie innowacyjne podejście i najlepsze praktyki w zakresie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi z perspektywy przyjaznej dla osób starszych. Celem spotkania jest wspieranie wymiany pomysłów i wiedzy oraz stworzenie sieci osób i organizacji zaangażowanych w promowanie społeczności i miast przyjaznych osobom starszym w sytuacjach kryzysowych.