Na początek fakty. Uchwałę w tej sprawie miasto musi przyjąć do 24 grudnia. Wynika to z przyjętego przez Sejmik Wjewództwa Małopolskiego Planu Ochrony Powietrza. Kraków będzie tym samym pierwszym miastem w Polsce, w którym pojawi się Strefa Czystego Transportu. Pierwsze ograniczenia miałyby zacząć obowiązywać za rok - proponuje Łukasz Franek z Zarządu Transportu Publicznego.
To pierwszy krok, do II obwodnicy w obrębie Alei, Al. Powstania Warszawskiego, wjeżdżały pojazdy z co najmiej normę EURO-3.


Do 2030 roku obszar miasta wewnątrz tak zwanej czwartej obwodnicy Krakowa, której częścią jest autostrada A4, ma zostać objęty zakazem wjazdu dla samochodów niespełniających normy Euro-6. Dla wielu Krakowian oznacza to wymianę lub rezygnację z samochodu. Przewidziane są jednak okresy przejściowe dla mieszkańców obszarów objętych ograniczeniami i dla przedsiębiorców prowadzących tam swoje biznesy. Ta propozycja podlega konsultacji - będą formularze, dyżury, telefony do dyspozycji mieszkańców

O tym, że zmiany są potrzebne przekonywali dziś eksperci - miedzy innymi Marek Brzeżański z Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej.  Z pojazdów samochodowych są emitowane trzy podstawowe, toksyczne składniki spalin: tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu, a poza tym cząstki stałe, które ze względu na skład chemiczny, jak i małe wymiary, są zdolne do przenikania do najdalszych części ludzkiego organizmu ludzkiego, czego skutki, przy istnieniu kancerogennego elementu, są oczywiste.

Alergię na pył PM 2,5 zaobserwowała w swoich badaniach profesor Ewa Czarnobilska z Kliniki Alergologii szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. To nie wszystko - statystyki pokazują, ze mieszkańcy miast częściej chorują na alergie i astmę, a wymienione choroby ujawniają się już u kilkuletnich dzieci. Dodatkowo objawy alergii sezonowych są nasilone. Brzoza rosnąca w zanieczyszczonym środowisku, ma bardziej agresywne alergeny pyłku w porównaniu do brzozy, rosnącej w mniej zanieczyszczonym, bo całkiem czystego powietrza już nie mamy - tłumaczy Czarnobilska.

Wyniki pomiarów zanieczyszczeń w Krakowie wykazują, ze miedzy innymi dzięki wprowadzonemu już wcześniej zakazowi palenia węglem i drewnem jakość powietrza znacząco się poprawiła, ale do ideału jej daleko. Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego jest zwolenniczką bardziej radykalnych zmian i szybszej drogi do wyeliminowania samochodów, które najbardziej zanieczyszczają krakowskie powietrze - głównym problemem są diesle - mówi i dodaje, że będzie postulować, aby ta grupa pojazdów, czyli diesle o normie niższej niż EURO-5 były możliwie szybciej wycofane, przynajmniej ze śródmieścia.

Za wjazd do Strefy czystego Transportu samochodu nie spełniającego norm emisji będzie groził mandat- pół tysiąca złotych. Do kontroli będzie upoważniona nie tylko policja, ale także Straż Miejska. Kontrola strefy będzie wspomagana miejskim monitoringiem.

Strefy czystego transportu obowiązują już w ponad trzystu pięćdziesięciu europejskich miastach. Przykładowo w Londynie za wjazd do takiej strefy, samochodu niespełniającego norm, trzeba płacić 20 funtów dziennie, co wystarczająco zachęciło mieszkańców do zmiany samochodów albo nawyków komunikacyjnych.