Geodeci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od czterech lat wspierają archeologów w dokumentacji zabytków, które zostały ujawnione na terenie pozostałości osady sprzed ok. 2000 lat. "Najciekawszy jest miecz tkacki. Miecze tkackie w tamtym okresie były drewniane. Ten jest żelazny. Mógł być atrybutem kobiety, która sprawowała ważniejsze funkcje w społeczności. To pierwszy taki miecz na naszych ziemiach, wyjątkowa sensacja. Logo tej prezentacji jest amulet z kaczkami. Powszechniejsze analogie znajdujemy na terenie wschodniej Ukrainy. To dziwny import" - mówi archeolog, Olaf Popkiewicz.

Ślady osady długo ukrywały się przed okiem badaczy, bo liczący sobie ponad 170 hektarów obszar, na którym się znajduje, porasta gęsty las. Naukowcy dokonali odkrycia dzięki danym z lotniczego skaningu laserowego. Kiedy przyglądali się powstałym na ich bazie cyfrowym modelom terenu udostępnianym za pośrednictwem rządowej strony geoportal.gov.pl, przed ich oczami zaczął wyłaniać się kompletnie zachowany układ przestrzenny, tworzony przez zagrody, pola, miedze, a nawet drogi. Ze względu na unikalny w skali Europy charakter odkrycia, znalezisko zostało szybko okrzyknięte „drugim Biskupinem”.

- Użycie lasera przyspieszyło prace. Może udałoby się wszystko, ale pytanie, ile by to trwało. Skan laserowy bez opracowania to 15 minut. Narysowanie jednej warstwy to około jednego dnia. Taka jest skala porównawcza między skaningiem laserowym a rysowaniem. Oczywiście trzeba docenić, że własnoręczna praca archeologa ma duszę, ale to inna sprawa - powiedział prof. Krystian Kozioł z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dzięki pracom archeologicznym udało się ustalić, że osada istniała w okresie od II do VI w.n.e. Trwające już od czterech lat prace archeologów od początku wspierali pracownicy naukowi Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, a także studenci z działającego na wydziale Koła Naukowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, służących do analizy cyfrowego modelu terenu, wyodrębniono interesujące archeologów obiekty.