Prace przy parkingu mają być skoordynowane z przebudową torowiska na Ptaszyckiego i rozbudową ulicy Igołomskiej, tak aby po zakończeniu wszystkich robót można było w pełni korzystać z dojazdu do parkingu, a potem z dojazdu tramwajem do centrum Krakowa.