- Warto pamiętać o wspólnym dziedzictwie Ewangelii, a nie podziałach. Historia dialogu nowożytnego, który trwa od ponad 100 lat, to historia odkrywania tego, że to, co nas łączy jest dużo ważniejsze od tego, co nas dzieli. Trzeba zobaczyć jak ci, którzy szli za słabym światłem gwiazdy, byli gotowi oddać pokłon Bogu, którego znajdą. Trzeba uświadomić sobie, że nie możemy się kłócić między sobą jeśli chcemy wyjść do tych, którzy tęsknią za jednością i miłością - mówi ks. prof. Łukasz Kamykowski, dyrektor Rady do spraw dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej.

W tym roku materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu z Libanu, Syrii i Jordani.

Krakowski Tydzień rozpoczyna Ekumeniczny wieczór kolęd w kościele św. Mikołaja, ul. Kopernika 9. Początek o godz. 18.30. Plan spotkań można znaleźć na stronie radadialogu.diecezja.pl