Okazało się również, że będzie konieczna wymiana balustrad, choć pierwotnie zakładano podwyższenie tych istniejących.