Jak powiedziała Ewa Bielas - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa - Trasa Balicka będzie miała około 6 kilometrów i połączy ulicę Armii Krajowej z lotniskiem: 

"Idąc dalej planowaną rezerwą terenu pod Trasę Balicką, będziemy mijać ulice Lindego, Zygmunta Starego, przechodzić w zależności od wariantu albo po północnej, albo po południowej stronie torów kolejowych, będziemy mijać planowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej 774 i będziemy zbliżać się do autostrady A4" - mówi Ewa Bielas.
Mieszkańcy w sprawie budowy Trasy Balickiej są jednak podzieleni. Przeciwnicy inwestycji to głównie osoby, które będą mieszkać najbliżej planowanej drogi. Jak podkreślają, trasa spowoduje zajęcie znacznych terenów zielonych. Zwolennicy zaznaczają natomiast, że nowa droga odciąży między innymi ulicę Balicką.
W zaprezentowanej przez miasto koncepcji znalazło się 5 wariantów przebiegu drogi. Uwzględniono utworzenie dwóch parkingów typu park & ride, proponowane są także odcinki tunelowe.
"Na ten moment Trasa Balicka jest planowana jako ulica klasy głównej ruchy przyspieszonego, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Rozważane są skrzyżowania na tej trasie w ramach prowadzonych prac koncepcyjnych. Natomiast, czy będzie to skrzyżowanie kolizyjne, czy bezkolizyjne, odpowiedzi uzyskamy na dalszym etapie prac" - wyjaśnia Bielas.
W sprawie Trasy Balickiej Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bronowice przygotowała specjalny projekt uchwały. Dokument, zamiast wskazać najkorzystniejszy z 5 wariantów przebiegu drogi, w pierwszej kolejności sugeruje przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. 

Propozycja komisji zostanie poddana pod głosowanie na początku października - wtedy wszyscy radni dzielnicowi zdecydują czy w takim kształcie przedstawić ją miastu. 

Jak mówił Tomasz Fabiańczyk - radny dzielnicy Bronowice - jest za wcześnie by dawać konkretne rekomendacje, zwłaszcza że część mieszkańców jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji zgłasza pewne obawy. 

"Jest to droga o bardzo wysokiej klasie, bardzo szybka, powodująca niestety wpuszczenie kolejnych samochodów do przestrzeni miejskiej, oddzielająca od siebie Dzielnicę VI od VII, także powodująca dodatkowe spiętrzenia pojazdów na takich skrzyżowaniach jak Zakliki z Balicką czy, według jednej koncepcji, Na Błonie-Zarzecze" - komentuje Fabiańczyk.

Jak podkreśla - przeciwni rozwiązaniu mieszkańcy wskazują, że trasa będzie generować spory hałas, fragment drogi ma być również poprowadzony w pobliżu Młynówki Królewskiej. 

Oficjalna data listopadowych konsultacji społecznych ma zostać ogłoszona najpóźniej na tydzień przed ich rozpoczęciem.