Będziemy się starali dotrzeć do gmin, samorządów z ofertą szkoleń, wspólnej pracy, Będziemy zbierać dane wspólnie z urzędem marszałkowskim, który będzie naszym głównym partnerem w tych działaniach - mówi rektor AGH.

Oferta zostanie skierowana również do kół studenckich i organizacji warsztatów na uczelniach.