Mieczysław Gil był zasłużonym działaczem NSZZ „Solidarność”, a także organizatorem antykomunistycznego oporu w Hucie im. Lenina. Angażował się także w obrady Okrągłego Stołu, a Małopolanom służył wypełniając mandat Senatora i Posła na Sejm RP.

"Całym swoim życiem pozostawał oddany swojej małej Ojczyźnie. Bliskie jego sercu pozostawały sprawy zarówno Nowej Huty, z którą był szczególnie związany, jak i Krakowa oraz całej Małopolski" - przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita