Z usług świadczonych dotąd do godz. 18.00 w trzech lokalizacjach UMK (al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2 i ul. Wielicka 28a) nie są realizowane m.in.: nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy, wydawanie dowodów osobistych, działalność Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Większość usług świadczonych dotychczas w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa w godzinach popołudniowych można zrealizować w Punktach Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych (Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61; Galeria Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11; Galeria Serenada, al. Bora-Komorowskiego 41), które są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–18.00.

Składanie wniosków do CEIDG dotyczących założenia firmy przez osoby fizyczne, zmiany danych, zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej oraz zamknięcia firmy jest możliwe w godzinach popołudniowych wyłącznie w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Serenada od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–18.00.

Pozostałe usługi są świadczone na dotychczasowych zasadach w godzinach 7.40–15.30.

Kontakt z Urzędem Miasta Krakowa w przypadku niektórych spraw, odbiór przez strony dokumentów, których nadawcą jest Urząd, prowadzony jest także za pośrednictwem usługi Paczkomat Urząd 24:

- bezpłatny odbiór przesyłek odbywa się w jednym z pięciu paczkomatów zlokalizowanych przy: al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 28a, os. Zgody 2, ul. Bohdana Zaleskiego 23 oraz ul. Mogilskiej 41

- nadawanie przez mieszkańców przesyłek do Urzędu Miasta Krakowa odbywa się poprzez stronę internetową urzad24.inpost.pl, wypełnienie formularza, dokonanie opłaty

- umieszczenie przesyłki w jednym z paczkomatów lub w jakimkolwiek innym paczkomacie InPost zlokalizowanym na terenie Krakowa.

Od 5 grudnia odbiór dowodu osobistego w stałych lokalizacjach tj. al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a i os. Zgody 2 jest możliwy wyłącznie do godziny 15.30. Nie będzie obsługi popołudniowej, a więc obsługa klientów jest prowadzona wyłącznie do godz. 15.30.

WAŻNE: W galeriach handlowych nie można odebrać dowodu osobistego.

W galeriach można załatwić sprawy z zakresu Wydziału Spraw Administracyjnych:

Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61, I piętro, lokale nr 157 i 193 (naprzeciwko poczty)

- dokonanie zameldowania i wymeldowania

- złożenie wniosku o dowód osobisty (odbiór dowodu osobistego przy al. Powstania Warszawskiego 10 do godz. 15.30)

Galeria Bonarka, ul. Kamieńskiego 11, poziom 1; lokal G 26

- dokonanie zameldowania i wymeldowania

- złożenie wniosku o dowód osobisty (odbiór dowodu osobistego przy ul. Wielickiej 28a do godz. 15.30)

Galeria Serenada, ul. Bora-Komorowskiego 41, poziom 2; lokal B-213

- dokonanie zameldowania i wymeldowania

- złożenie wniosku o dowód osobisty (odbiór dowodu osobistego przy os. Zgody 2 do godz. 15.30)

- składanie wniosków do CEIDG w zakresie: założenia działalności gospodarczej, zmiany danych firmy zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej, zamknięcia firmy

- potwierdzanie profilu zaufanego.

Sprawy z zakresu Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców:

Galeria Bronowice

- przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów

- przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy

Galeria Bonarka

- przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów

- przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy

Galeria Serenada

- przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów

- przyjmowanie wniosków i odbiór praw jazdy.