Tutaj spoczywają doczesne szczątki powstańca, ministra wojny w rządzie powstańczym. To znakomity przykład patrioty, podobnie jak św. brat Albert, podobnie jak tysiące oficerów, młodych ludzi, którzy szli do powstania, przekraczając blisko położoną granicę zaboru rosyjskiego.

Obchody rocznicy powstania styczniowego odbywają się w klasztorze w Czernej co rok.


Powstanie  wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Zakończyło się zwycięstwem wroga. W zrywie narodowym zginęło 20 tysięcy osób, w tym aż tysiąc zawisło na szubienicach.