Więcej o wystawie https://radiokrakowkultura.pl/podcasty/nowoczesnosc-reglamentowana