Warunki socjalne strażaków poprawią się  - w nowym budynku są sale do odpoczynku i siłownia. Poniżej poziomu zero jest też magazyn przeciwpowodziowy, który jest na tym terenie bardzo przydatny. Obiekt jest wielofunkcyjny, który będzie służył przez wiele lat -  mówi Krzysztof Hejduk, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Na dachu budynku mają się pojawić panele fotowoltaiczne, w okolicy będzie też zbiornik na deszczówkę, która ma być ponownie wykorzystywana przez strażaków.


Nowa strażnica jest zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulicy Powstania Styczniowego, ze starą krajową czwórką. Komenda jest częścią większego kompleksu. W lipcu otwarto tam nową siedzibę Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.