Niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, będące głównym obiektem zainteresowania badaczy z AGH, są substancjami trującymi, o działaniu rakotwórczym i mutagennym – powodują one np. mutacje DNA, białaczkę czy raka płuc. Są przy tym niebezpieczne nie tylko dla człowieka, lecz również środowiska, dla którego – ze względu na powolną degradację – okazują się długotrwałym zagrożeniem.
 

Analiza ścieków pozwala na zbadanie populacji praktycznie w nieograniczonym zakresie. Podobną metodę stosuje się chociażby w badaniach przesiewowych zażywania substancji psychoaktywnych i dopalaczy. Na podstawie analizy próbek z miejskich oczyszczalni  ścieków Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii opracowało  doroczny raport, zawierający szczegółowe dane na temat spożycia niedozwolonych substancji.


Efekty prowadzonych badań pozwolą na rozszerzenie analityki ścieków w innych miastach – nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Umożliwią one również ocenę ryzyka związaną z transportem do środowiska wodnego hydroksylowych pochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych które – jak się okazało – nie są całkowicie usuwane w oczyszczalni ścieków, a w ocenie badaczy mogą być nawet bardziej toksyczne od związków wyjściowych.