Świadczenie otrzymuje mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat i przepracował prawie 50! W dodatku jest nadal aktywny zawodowo.

- Taką solidną emeryturę wypłaca ZUS w Krakowie - mówi rzeczniczka małopolskiego oddziału Anna Szaniawska:

Nie jest to jednak najwyższa emerytura w Polsce. Takie świadczenie wypłaca oddział ZUS w Zabrzu i wynosi prawie 48 700 zł. Dostaje je mężczyzna, który przepracował przeszło 62 lata i zdecydował się przejść na emeryturę dopiero w wieku 86 lat

Szaniawska przypomina, że o wysokości świadczenia decyduje liczba składek wpłacona do systemu oraz przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę.

Zatem im pracuje się więcej lat, tym więcej odprowadza się składek. I tym mniej jest miesięcy do wypłacenia.