Magdalena Bielska jest córką pisarza Jerzego Pilcha. Jury uznało, że to jej tomik, ‘Poradnik dla niedawno zmarłych”, jest najlepszą książką wydaną w 2023 roku. Bielska ma w swoim dorobku sześć tomów poetyckich, za które otrzymała wiele nagród. Nagroda Szymborskiej za ten najnowszy - jest kolejnym wyróżnieniem. Zwycięska książka ukazała się w krakowskiej oficynie A5. Poetka przyznała, że nie spodziewała się takiego werdyktu. Podziękowała za możliwość obcowania z twórczością innych nominowanych.

Bardzo się cieszę, że mogłam przeczytać wszystkie państwa książki. I życzę państwu, przywołując słowa Wisławy Szymborskiej, przyjaźni

– mówiła Magdalena Bielska podczas uroczystej gali.


Prof. Magdalena Rabizo-Birek z Uniwersytetu Rzeszowskiego i członkini kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej tłumaczyła w laudacji:

To współczesne „Dziady”. Obcowanie żywych z bliskimi zmarłymi w intensywnie przeżywanych wspomnieniach, snach, wizjach lub (i aż) w kreujących je figurach języka. Aura lekkości, groteska, ironia i nostalgiczny humor skrywają smutek i rozpacz po stracie, ale poetka stara się go/je wyrazić bez lamentów i rozdzierania szat, z poczuciem, że nawet jeszcze żywi wychylamy się ku przezierającej zza konturów krainie śmierci. I aby się do wiecznego w niej zamieszkania przygotować, potrzebujemy „Poradnika”.

Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Słowackiego w Krakowie, jak co roku, na zakończenie festiwalu Miłosza. Nagrodę przyznaje od 12 lat fundacja imienia noblistki. Honorowane są książki poetyckie wydane w poprzedzającym roku - w tym przypadku w roku 2023. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 242 polskie tomy poezji oraz 65 książek tłumaczonych na język polski. Wyboru nominowanych i laureatów dokonała kapituła w składzie: Andrea Ceccherelli, Đurđica Čilić, Janusz Drzewucki, Anna Marchewka, Magdalena Rabizo-Birek, Marta Wyka, Jurij Zawadski. Sekretarzynią Nagrody jest Joanna Bociąg.