Niderlandczyk przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Ostatecznie dostał prawie 4,5 tysiąca złotych grzywny plus koszty postępowania.