- Nieprzypadkowo wybraliśmy taką nazwę i taki skrót. Chcemy ustawić niepełnosprawnych do pionu i dać im siłę do podniesienia głowy. Oni potrzebują różnego wsparcia, często nie mają infnormacji o tym jakie formy ułatwienia życia im się należą - mówi Aleksandra Włodarczyk, która organizowała punkt.

Punkt znajduje się przy ulicy Celnej 6 w krakowskim Podgórzu. Utworzenie PION-u to pilotażowy program finansowany z budżetu miasta Krakowa. Z danych wynika, że prawie co piąty mieszkaniec Krakowa jest osobą niepełnosprawną.

 

 

 

 

 

(Katarzyna Maciejczyk/ko)