Jak mówił podczas uroczystości Jerzy Bukowski, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego: "...bo aby Polsce służyć nie trzeba nosić orderów, nie trzeba być wysokim rangą. Aby Polsce służyć trzeba mieć polskie serce i wierność temu, co tak pięknie nazywamy - Bóg, Honor, Ojczyzna".

W uroczystościach wziął udział m.in. wojewoda małopolski Józef Pilch.

 

 

 

Teresa Gut/bp