"Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu każdego Ukraińca, w imieniu żołnierzy ukraińskich, którzy siedzą w okopach, którzy z bronią w rękach, w tym z bronią polską, walczą o wolność naszą i waszą. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich przedstawicieli narodu ukraińskiego najbardziej cierpiących teraz pod codziennymi ostrzałami, rakietami i dronami rosyjskimi w miastach ukraińskich. Musimy być zjednoczeni, aby zwyciężyć razem. Musimy zrobić wszystko, aby ta pierwsza armia świata stała się armią ostatnią i aby wolność nasza i wasza przetrwała na wieki" - przemawiał Zwarycz.
Ambasador w swoim przemówieniu podziękował też Polakom za pomoc wobec swoich rodaków. 
Oprócz nagrody Człowieka Roku wręczono 31 maja w Krakowie również nagrodę Małopolanina Roku, a także odznaczono lokalnych samorządowców Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości.