- Imieniny Krzysztofa, czyli święto Pałacu Krzysztofory, w tym roku będą miały wyjątkowy charakter. Będzie to wydarzenie połączone z otwarciem Pałacu Krzysztofory po kilkuletniej modernizacji. Uczestnicy Imienin Krzysztofa będą mogli razem z przewodnikiem zwiedzić wyremontowane wnętrza Pałacu Krzysztofory – zarówno przestrzenie wystawiennicze, jak również te pomieszczenia, którym nadano nowe funkcje muzealne - zapraszają muzealnicy.

Prace remontowe w Pałacu Krzysztofory, głównej siedzibie Muzeum Krakowa realizowano w ramach projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu pod Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”. Celem projektu była modernizacja i remont konserwatorski tzw. skrzydła wschodniego pałacu przy jednoczesnym zachowaniu i zaakcentowaniu jego historycznego i artystycznego znaczenia.

Pałac Krzysztofory to jedna z najbardziej monumentalnych budowli w historycznym centrum miasta i jedna z najokazalszych rezydencji miejskich w Krakowie. Zlokalizowany w narożniku Rynku Głównego i ul. Szczepańskiej Pałac siedzibą Muzeum stał się pod koniec lat 60. XX wieku. Na przestrzeni lat Krzysztofory pełniły różne funkcje, co doprowadziło do licznych zmian we wnętrzach. W ich wyniku budowla w znacznym stopniu zatraciła swój pałacowy charakter. Prace remontowe miały na celu przywrócenie reprezentacyjnego wystroju wnętrz oraz dostosowanie ich do prowadzenia nowoczesnej działalności muzealnej.
Realizacja prac była możliwa przede wszystkim dzięki funduszom unijnym (VIII Oś Priorytetowa – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020). We wrześniu 2016 roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał z dyrektorem Muzeum Krakowa dr Michałem Niezabitowskim umowę o dofinansowanie projektu modernizacji i remontu oraz unowocześnienia głównej siedziby muzealnej.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 60 mln zł brutto, w tym 29 mln pochodzi z dotacji unijnej. Pozostała kwota pochodzi z dotacji Gminy Miejskiej Kraków, środków własnych Muzeum oraz dofinansowania przyznanego przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na konserwację polichromii.
Prace objęły ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni, a dodatkowym wyzwaniem był fakt, że cały obiekt objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską. W zabytkowych wnętrzach powstało nowoczesne muzeum obejmujące przestrzenie wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, administracyjne, handlowe i gastronomiczne.
W trakcie remontu wykonano m.in. nowe stropy (drewniane belki zastąpiono stalowymi), zamontowano nowoczesną windę, której do tej pory nie było, wymieniono też przestarzałe instalacje (elektryczne i wodno-kanalizacyjne), zainstalowano nowe węzły sanitarne, poprowadzono kilometry nowych kabli tele-informatycznych, zainstalowano klimatyzację. Na setkach metrów kwadratowych położono nowe parkiety. Pomiędzy poddaszem a trzecim piętrem na części powierzchni zainstalowano szklany strop.
Podczas prac remontowych w kilku pomieszczeniach odkryto liczne polichromie schowane pod kilkoma warstwami dawnych przemalowań. W większości w złym stanie, widoczne zaledwie fragmentarycznie, zostały pieczołowicie odrestaurowane, wzbogacając wystrój dawnych wnętrz.
W piwnicach pałacu, które również przeszły gruntowny remont, wyeksponowano najstarsze relikty pierwotnych murów monumentalnej budowli.
We wnęce na fasadzie Pałacu od strony Rynku Głównego znajdzie się rzeźba przedstawiająca św. Krzysztofa. Przeprowadzony w 2020 r. konkurs wygrał prof. Aleksander Śliwa.

jn/mat.prasowe