Jak mówi Łukasz Gryga - miejski inżynier ruchu - po tym jak miasto otrzymało raport z przeprowadzanego audytu, będzie stopniowo wprowadzało sugerowane zmiany dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. "Działamy, żeby możliwie jak najszybciej uwzględnić uwagi drobne. To na przykład docięcie zieleni, poprawienie oznakowania. Potem będziemy systematycznie działać, żeby te rozwiąznia wymagające inwestycji wprowadzać. Nie rozwiążemy tego tematu kompleksowo w miesiąc czy dwa. Trzeba jednak o tym myśleć. Takie działania będą kontynuowane" - podkreśla Gryga.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść jest według audytorów to na placu Bohaterów Getta. W wielu przypadkach jednak wskazywali, że dla poprawy bezpieczeństwa potrzebne jest lepsze oświetlenie, poprawa widoczności na przykład przez usunięcie lub przycięcie zieleni lub lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych.

 

 

 

(Joanna Orszulak/ko)